Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Swarzewskiej

Matka Boża Swarzewska
koronowana
28 sierpnia 1937 roku

Archidiecezja Gdańska

Obraz MB

Obecny kościół, neogotycki, murowany, powstał w latach 1877–80. Jest to trzecia świątynia wybudowana na tym miejscu. Kościół jest jednonawowy, oparty wewnątrz na sześciu przęsłach z otwartą więźbą dachową.Neogotycki, drewniany ołtarz główny, znajdujący się w pięknie sklepionym prezbiterium, ma retabulum wypełnione obrazami. Pośrodku znajduje się obraz Madonny Tronującej z Dzieciątkiem, który zasłania cudowną figurę.
Cudowna figura przedstawiająca Matkę Bożą Swarzewską to niewielka rzeźba z drewna lipowego, wykonana w XV wieku przez nieznanego artystę. Posiada znamiona gotyku i należy do najcennieszych dzieł tego rodzaju na Pomorzu. Pięknie polichromowana, umieszczona w bogatej złoconej ramie, opromieniona złocistą aureolą statua przedstawia Matkę Bożą, która na lewej ręce piastuje Dzieciątko, a w prawej trzyma berło.
Do Matki Bożej Swarzewskiej pielgrzymują rybacy z całych Kaszub, którzy nazywają ją swoją Gwiazdą Morza. Kult Madonny Rybaków sięga czasów przed reformacją. Wówczas to w niewielkiej osadzie rybackiej, Swarzewie, dostrzeżono niezwykłą jasność bijącą od drewnianej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. W tym miejscu, w pobliżu niewielkiej studzienki zbudowano kaplicę, do której przybywali wierni, doznając licznych łask. W II połowie XVI wieku, w okresie reformacji rybacy przenieśli cudowną figurę do kościoła na Helu. Niebawem okazało się, że i to miejsce nie jest bezpieczne. Wrogowie postanowili zniszczyć figurę. Wrzucili ją do morza. Miejscowe podanie głosi, że figura, uniesiona falami morza, powróciła do Swarzewa i została umieszczona w kościele. Za przyczyną Matki Bożej dokonywały się liczne uzdrowienia chorych. Rybacy ocaleli w czasie sztormów w XIX wieku wznieśli obecny kościół parafialny. W ołtarzu głównym umieścili figurę Matki Bożej, dodając jej srebrne berło i srebrną koronę.

Swarzewo_04.jpg
Swarzewo_03.jpg
Swarzewo_01.jpg
Swarzewo_02.jpg